Náš tím konštruktérov pre Váš projekt spracuje kompletnú technickú dokumentáciu pre Vašu stavbu, od založenia stavby až po detaily ako je riešenie zábradlia na schodisku.

Spracujeme kompletné statické posúdenie stavby s návrhom riešení a opatrení pre záchranu vašej stavby a pre zabezpečenie bezpečnosti jej užívania, to všetko so zreteľom na efektívnosť navrhovaného riešenia tak aby Vami vynaložené náklady boli využité čo najefektívnejšie.

To všetko nie len na stavby navrhnuté našimi architektmi, ale aj pre externé projekty a návrhy iných ateliérov.

Neváhajte nás kontaktovať, veríme, že už prvé stretnutie Vás presvedčí o naśich kvalitách.