Architecture design

Náś tím mladých, ale skúsených architektov Vám ponúka svoje služby v oblasti navrhovania architektúry podľa Vašich požiadaviek s rešpektovaním Vami zadaného budgetu, tak aby splnil všetky Vami zadané požiadavky.

Navrhnú funkčné riešenia, ktoré budú zároveň estetické a efektívne realizovateľné.

Kompletný servis od spracovania štúdie a investičného zámeru s kalkuláciou predbežných nákladov stavby, vrátane Inžinierskej činnosti potrebnej pre povolenie stavby, aktívna pomoc pri výbere zhotoviteľa stavby, autorský dozor počas výstavby vedúci až ku kolaudácií stavby.To všetko a ešte viac pre menšie stavby, ale aj pre komplikovanejšie a väčšie projekty spracujeme spolu s naším tímom konštruktérov a statikov spolu so všetkými projektami profesií v primeranom čase v tej najvyššej kvalite pre všetkých našich klientov.
Neváhajte nás kontaktovať pre spoločné stretnutie, prípadne konzultáciu.