HS partner, s.r.o.

Sielnica 68, 962 31 Sielnica, okres Zvolen

Profil spoločnosti

   HS partner, s.r.o. je projekčná, konštrukčná a poradenská kancelária združujúca tím odborníkov a externých spolupracovníkov so zameraním na projektovanie predovšetkým drevostavieb, drevárskych a nábytkárskych výrobných technológií, konštrukčné práce spojené s technickou prípravou výroby, realizačné a poradenské služby s tým súvisiace.

   V rámci komplexnosti firma zabezpečuje kompletné projekčné, ale aj samotné poradenské a realizačné práce od jednoduchých stavieb po technologický náročné výrobné prevádzky. Pre činnosť firmy je charakteristický individuálny prístup ku každému zákazníkovi resp. stavbe.